Ποιος εκπροσωπεί τους Επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές;


Κατά καιρούς διαβάζω, ακούω "Δεν κάνουν τίποτα τα Σωματεία", "Ποιοι είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν;", "Γιατί δεν βλέπουμε πράξεις...μόνο μπλα μπλα είναι όλοι αυτοι!".


Ας το δούμε λοιπόν από άλλη σκοπιά...


Ένα Επαγγελματικό Σωματείο αποτελείται από μέλη, τα οποία μέλη εγγράφονται, πληρώνουν τη συνδρομή τους, ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις, προτείνουν λύσεις, εκφράζουν τα παράπονά τους, θέτουν απόψεις, συμμετέχουν σε δράσεις!


Πριν λοιπόν αναρωτηθούμε ως μονάδες Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές "Τι κάνουν όλοι αυτοί για εμάς.;" μήπως να αναρωτηθούμε...


Εμείς που βρισκόμαστε σε όλο αυτο;

Είμαστε ενεργοί στα "συνδυκαλιστικά" μας;

Είμαστε εντάξει στις οικονομικές μας υποχρεώσεις;

Έχουμε προτείνει ποτέ κάτι και να διαθέσουμε και χρόνο από τον προσωπικό μας ώστε να βοηθήσουμε στην υλοποίησή του;

Γιατί θυμόμαστε τα Σωματεία μόνο όταν έχουμε πρόβλημα;

Μόνο όταν θέλουμε να ζητήσουμε;


Ένας επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι αυτό, της εκπροσώπησης, αφιερώνει χρόνο προσωπικό, πολλές φορές, στερώντας από την οικογένειά του και τον εαυτό του χρόνο, επιβαρύνεται οικονομικά, ψυχικά, σωματικά θέλοντας να προσφέρει στον κλάδο του και στους συναδέλφους του!


Πριν λοιπόν κρίνουμε, που και αυτό είναι νομίζω λογικό και υγιές, μήπως θα έπρεπε να κρίνουμε εμείς που έχουμε προσφέρει σε όλο αυτό;


Αφού λοιπόν εκφράζονται τόσα παράπονα και συνήθως από συγκεκριμένους συναδέλφους και αφού θεωρείτε ότι δεν προσφέρουν κάτι όσοι είναι αυτη τη στιγμή ενεργοί και εκλεγμένοι, γιατί δεν αποφασίζετε να ασχοληθείτε εσείς, να κάνετε πράξεις όσα σκέφτεστε, όσα βλέπετει ότι πρέπει να γίνουν αλλά δεν γίνονται;


Είναι εύκολο να κρίνεις...αλλά πριν από αυτό μήπως να κρίνουμε τις δικές μας ενέργειες;


(απλά φιλικές / συναδελφικές σκέψεις...και εννοείται ευπρόσδεκτη κάθε κριτική!)


Καλή δύναμη σε όλα όσα ζούμε, με υγεία για όλους!!!