ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τι είναι Αστική Ευθύνη;

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.


Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για Επιχειρήσεις καθώς & για Οικογενειάρχες, όπως και αυτή της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για τυχόν λάθη ή παραλήψεις δική μας ή των υπαλλήλων μας κατά την άσκηση της εργασίας μας προς τρίτους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης για κάθε επιχείρηση ή και ιδιώτη.

Με ένα πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης καλύπτονται οι σωματικές ή υλικές ζημιές, που μπορούν να προξενηθούν σε τρίτους από την επαγγελματική σας δραστηριότητα

Είτε είστε ιδιώτης ή επαγγελματίας ή επιχειρηματίας, υπάρχει μια σειρά ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες επαγγελματικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.


Ενδεικτικά Προγράμματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης:


Σε κάθε περίπτωση προσαρμόζουμε το ασφαλιστικό πρόγραμμα στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις!