Ασφάλιση OnLine...και Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής


Τί είναι η online ασφάλιση και γιατί να μην την επιλέξω αφού είναι οικονομικότερη;

Όταν αναφερόμαστε σε DIRECT ΑΣΦΑΛΙΣΗ (online) εννοούμε την πώληση ασφαλιστικής κάλυψης ΧΩΡΙΣ την συμβολή του Πιστοποιημένου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή!


  • η online ασφάλιση ΔΕΝ παρέχει πάντα ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ασφάλιστρο

  • οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ αυτής της επιλογής γίνονται συνήθως αντιληπτές όταν ο ασφαλιζόμενος καλείται να κάνει χρήση του συμβολαίου του σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος (ζημία)

  • ένα ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ όπως ο Η/Υ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή και τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτού και του ασφαλιζόμενου.

Γιατί να επιλέξω να ασφαλιστώ σε Επαγγελματία Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή;

  • Υπάρχει προσωπική επαφή!

  • Μπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες του ασφαλιζόμενου και να σχεδιάσουν μαζί το ασφαλιστικό πρόγραμμα που του ταιριάζει.

  • ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΕΓΓΥΑΤΑΙ προσωπικά την ορθή εφαρμογή των όρων του συμβολαίου

  • Είναι ο παράγοντας που θα ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ το συμφέρον του ασφαλιζόμενου έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας και όχι ο αντίστροφο!

  • Βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο κοντά στον ασφαλιζόμενο, να τον συμβουλέψει να τον καθησυχάσει σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος και να τον καθοδηγήσει!