Ασφάλιση Νομικής Προστασίας & Αθλητικά Σωματεία

Τι είναι η Νομική Προστασία;

Είναι ο ασφαλιστικός κλάδος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έναντι κάποιου ασφαλίστρου απαλλάσσεται από δικηγορικά έξοδα και δικαστικά δαπανήματα που αναλαμβάνει αντ΄ αυτού ο ασφαλιστής - προκειμένου να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.

Ασφαλώς το είδος και το εύρος των επί μέρους ασφαλιστικών καλύψεων εξαρτώνται από το πρόγραμμα ασφάλισης που επιλέγει ο καθένας ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ανάγκες του.

Με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για Νομική Προστασία απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος μιας νομικής διαφοράς και έτσι ανενόχλητος προφυλάσσει τα έννομα συμφέροντά του προς την κατεύθυνση που επιθυμεί!

Το γεγονός ότι ένας ασφαλιστικός οργανισμός αναλαμβάνει αυτό το οικονομικό βάρος εξισώνει τον κάθε ασφαλισμένο με τον πιο ισχυρό αντίδικο, διευκολύνοντας του έτσι την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.Τι ασφαλίζεται με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας Αθλητικών Σωματείων;


Σας προσφέρουμε κάλυψη για τη δραστηριότητα σας ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ως προπονητές, ως γυμναστές ή για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το Αθλητικό Σωματείο και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Ποια έξοδα αναλαμβάνουμε;

  • Την αμοιβή δικηγόρου της επιλογής σας

  • Τα δικαστικά έξοδα (ένσημα - παράβολα)

  • Τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών

  • Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων

  • Την δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εάν έτσι ορίσει το δικαστήριο

Το πρόγραμμα αφορά Αθλητικά Σωματεία όλων των αθλημάτων!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις καλύψεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης για το δικό σας Αθλητικό Σωματείο!