Διαχείριση Ζημιών

Από το 1985, παρέχουμε σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πραγματογνώμονα / Εκτιμητή Ζημιών σε ένα ευρύ πεδίο.
Είμαστε μία εξειδικευμένη εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, υποστηριζόμενη από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες για κάθε κλάδο.
Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο, την εκτίμηση, τη διερεύνηση ζημιών και τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης στους εξής κλάδους:

  • Αυτοκινήτου

  • Κατοικίας

  • Μεταφορών

  • Τεχνικών Έργων

  • Σκαφών αναψυχής

  • Γεωργικών Μηχανημάτων

  • Αγροτικών κτηρίων & εγκαταστάσεων

  • Αγροτικών / Κτηνοτροφικών προϊόντων

75242048_2639547476138175_20589289900888
75242048_2639547476138175_20589289900888

e69140c2793afa1da418f5b64dcba094-741x486
e69140c2793afa1da418f5b64dcba094-741x486

cargo-ship-accidents-ocean-liner-acciden
cargo-ship-accidents-ocean-liner-acciden

75242048_2639547476138175_20589289900888
75242048_2639547476138175_20589289900888